1. خانه
  2. اعضای انجمن
  3. شرکت اشتاد سازه

شرکت اشتاد سازه

شرکت اشتادسازه بهینه پارت در راستای دستیابی به اهداف عالیه مهندسی و رسیدن به اهداف بلند ایران ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری روی متخصصین بخش‌های مختلف در صنعت ساختمان، در صدد است تا با بهره‌گیری از بهترین و بروزترین دانش‌های مرتبط با این صنعت به تامین و تجهیز واحدهای مسکونی، ادارات و ساختمان‌های صنعتی و همچنین در راستای کاهش مصرف انرژی جهت دستیابی به بهینه‌ترین رویه مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت این منبع سرشار الهی گامی بلند در این راستا بردارد.
تمامی پروفیل ها با توجه به نیاز پروژه های مختلف و عملکرد خاص آنها، طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نکته جالب توجه آن است که به علت دفرمه شدن و عملکرد ضعیف برخی از پروفیل های وارداتی به کشور، مجموعه اشتادسازه با طراحی مجدد بر اساس آیین نامه های مورد تایید ایران، بتواند نمونه هایی را تولید کند که تحت بارگذاری های متفاوت، قابلیت عملکردی خود را نگه دارند. همچنین لازم به توضیح است علاوه بر واحد کنترل کیفی این شرکت، کارفرمایان محترم مورد قرارداد با این شرکت نیز نسبت به انجام تست های لرزه ای در آزمایشگاه های فنی لرزه نگاری اقدام نموده که نتایج مثبت آن باعث همکاری این شرکت در ادامه گردید.

فهرست