آخرین اخبار و رویدادها

اهدا گواهی عضویت شرکت هتکو

اهدا گواهی عضویت شرکت هتکودومین باشگاه تندرستی در شرکت هتکو تاسیس می شود در دیدار با جناب مهندس معنوی مدیر…

ثبت نام رویداد ها

شرکت های عضو انجمن

درباره انجمن

انجمن ورزش شرکت ها ی جمهوری اسلامی ایران IACS عضو فدراسیون جهانی ورزش شر کت ها WFCS, موسسه ای است غیر دولتی، داوطلبانه متشکل از ‌شرکت های عضو وعلاقمند به ماموریت این انجمن که با همکاری فدراسیون ورزش کارگری وسایر فدراسیون های ورزشی برای توسعه فعالیت های ورزشی وسبک زندگی فعال در حوزه های کارفرمایی وکارکنان شرکت ها فعالیت می کند.

فهرست