گزارش تصویری/ برگزاری نشست ورزش و سلامت شرکت ها

نخستین نشست از سلسله جلسات «هم افزایی ورزش و سلامت شرکت ها» با حضور رییس و اعضای انجمن، ۳ مهر ۱۳۹۸ در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد.

ادامه... گزارش تصویری/ برگزاری نشست ورزش و سلامت شرکت ها