درباره WFCS
فدراسیون جهانی کمپانی اسپرت World Federation for Company sports (WFCS)
یک سازمان غیر دولتی داوطلبانه متشکل از نهادهای ملیfederation or Association National company sports و دیگر موسسات حامی از تمام قاره هاست. نهادهای ملی در کشورهای خود به عنوان سازمان های مرجع برای سازماندهی فعالیت های مربوط به ورزش شرکت ها محسوب می شوند.
اکثر اعضای این موسسات ملی را شرکت هایی با وسعت های متفاوت، نوع و فعالیت متفاوت تشکیل می دهند. این فدراسیون، پوشش دهنده ی انواع ورزش ها و فعالیت های ورزشی است. که بتوان آنها را تحت نظارت یک شرکت سازماندهی کرد.
WFCS در ۲ ژوئیه ۲۰۱۴ و پس از تلاش های فراوان دیدیر بسیر (Didier Besseyre) ،رئیس فدراسیون کمپانی اسپرت اروپا(EFCS)‌ و سازمان شرکت های ورزشی آسیا تأسیس شده و سازمانی جهانی و تازه تأسیس محسوب می گردد.
مراسم تاسیس در سالن مجلس ویسبادن ( آلمان) تحت حمایت وزیر کشور آقای فُلکر بوفیِر (VOLKER BOUFFIER) صورت پذیرفت. نمایندگان رسمی فدراسیون ورزش شرکت ها در این مراسم، که اولین مراسم فدارسیون جهانی بود حضور داشتند.

لوگوی فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها

هدف
هدف این فدراسیون، ترویج توسعه ی فعالیت کمپانی اسپرت جهانی WFCS است.

اهداف فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها در یک نگاه
تقویت ارتباطات انسانی و فرهنگی از طریق ورزش بین کشورها
ترویج فعالیت جسمی منظم در شرکتها
تأکید بر ویژگی تفریحی وارتقا سلامت از طریق ورزشهای عمومی

اهداف چندگانه WFCS
هدف اصلی این فعالیتهای ورزشی درگیر کردن تمامی کارکنان فعال ، بازنشسته و عموم مردمی که معمولا در معرض پیشنهادات ورزشی قرار نمی گیرند می باشد. این افراد شامل جوانان، بانوان و افراد معلول هستند که از طریق شرکتهای وابسته به WFCS و مربوط به فدراسیون های ملی کمپانی اسپرت در فعالیت ها شرکت می کنند.

L’effet maximal de prendre les pilules de fantaisie que vous achetez dans notre pharmacie Cialis ou surdosage, non-respect des contre-indications, etc. Aller ici je n’ai tout simplement pharmacie en ligne Viagra Générique fait attention, il faudra en premier lieu à identifier le problème.

ارزش های فدراسیون WFCS
تقویت سلامت و رفاه، همبستگی، عدم تبعیض، آگاهی زیست محیطی، برابری، انسجام و روابط اجتماعی….

زمینه فعالیت
فدراسیون جهانی و نهادهای ملی ورزش شرکت ها، پاسخی واضح و متناسب با مسائل شرکت ها و کارکنان در زمینه ی مدیریت، فرهنگ سازمانی، سلامت، مسؤولیت اجتماعی، موضوعات اجتماعی و فردی و فعالیت های جسمانی هستند.

فعالیت های انجمن ورزش شرکت ها
سازماندهی رویدادهای ورزشی
حضور در مسابقات جهانی ورزش شرکت ها: مسابقات تابستانه در سال های زوج و مسابقات زمستانه در سال های فرد

نشان انجمن ورزش شرکت های ایران
  • برنامه ریزی طیف گسترده ای از رویدادهای ورزشی که توسط فدراسیون های ملی تحت نظارت WFCS تشکیل می شود.
  • برنامه ریزی کنفرانس ها و کارگاه هایی با موضوعات: ورزش شرکت ها و سلامت و روحیه ی خوب در محیط کار، کمپانی اسپرت و اجرا، ورزش و گنجاندن قشرهای متفاوت اجتماعی در فعالیتهای ورزشی
  • تبادل اطلاعات منظم و سیستماتیک در مورد ابتکار عمل و شیوه های مفیدی که در کمپانی اسپرتهای کشورهای مختلف انجام می شود
  • نمایندگی فدراسیون های ملی در سطح جهانی

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست