1. خانه
  2. اخبار
  3. دیدار رییس انجمن ورزش شرکت های ایران با مدیرعامل شرکت مخابرات

دیدار رییس انجمن ورزش شرکت های ایران با مدیرعامل شرکت مخابرات

سیدامیر حسینی رئیس انجمن ورزش شرکت ها با سید مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران دیدار و درباره ی اهداف و ماموریت انجمن ورزش شرکت ها گفت و گو کرد.

مجیدصدری در هنگام مدیرعاملی شرکت رایتل حامی جدی ورزش در محیط کسب و کار بود.

در این جلسه با توجه به بیش از 26هزار کارکنان تحت پوشش شرکت مخابرات ایران در خصوص عضویت در انجمن استفاده از ظرفیت های انجمن برای توسعه شادابی و سلامت و ارتقا بهروری کارکنان شرکت مخابرات تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، طرح حمایت از زیر ساخت های ارتباطی و توسعه ورزش مدارس شبانه روزی مناطق محروم، جهت بررسی و مساعدت ببه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارائه شود .

در دوران مسئولیت مهندس صدری در شرکت رایتل، ایشان یکی از حامیان اصلی توسعه ورزش کارگری بودند و با حمایت ایشان کارگران در مسابقات جهانی ریگا 2017 خوش درخشیدند.

فهرست