آخرین اخبار و رویدادها

ثبت نام رویداد ها

شرکت های عضو انجمن

نتیجه‌ای پیدا نشد.

درباره انجمن
انجمن ورزش شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران IACS عضو فدراسیون جهانی ورزش شرکت‌ها WFCS، موسسه ای است غیر دولتی و داوطلبانه، متشکل از ‌شرکت های عضو تا با همکاری فدراسیون ورزش کارگری و سایر فدراسیون ها و نهادها، برای توسعه فعالیت های ورزشی و سبک زندگی فعال در حوزه های کارفرمایی و سرمایه انسانی شرکت ها اقدام کند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست