1. خانه
  2. اخبار
  3. حضور رئیس انجمن ورزش شرکت ها در شورای فرهنگی ایران مال

حضور رئیس انجمن ورزش شرکت ها در شورای فرهنگی ایران مال

دکتر امیر حسینی در جلسه شورای فرهنگی ایران مال به ریاست جناب آقای صدرالسادات مدیر عامل هولدینگ ایران مال حضور یافتند، ایشان ضمن معرفی اهداف انجمن ورزش شرکت ها در خصوص سومین دوره بازی‌های جهانی آتن 2020 ،میزبانی ایران مال برای برگزاری اولین دوره بازی‌های ارو آسیایی شرکت ها ورویداد های فرهنگی ورزشی وفنی هفته مهندس بحث و تبادل نظر کردند.

فهرست