1. خانه
  2. اخبار
  3. مصاحبه دکتر امیرحسینی با برنامه تاریخ مستند ورزش ایران

مصاحبه دکتر امیرحسینی با برنامه تاریخ مستند ورزش ایران

در حاشیه آیین بزرگداشت و رونمایی دست نوشته های جهان پهلوان تختی دکتر امیر حسینی در مصاحبه ای به بررسی تاریخ ورزش کشور در دهه 40و 50 پرداخت و ایشان درباره شکل گیری دانشسرای عالی ورزش و نقش آن در توسعه ورزش معاصر توضیحاتی به آقای جواد خیابانی داد.لازم به ذکر است این برنامه از خرداد 1399 از شبکه سه پخش خواهد شد.

فهرست