1. خانه
  2. اخبار
  3. کارگروه بازاریابی کمیته اجرایی اولین دوره بازی‌های ورزشی ارو آسیایی

کارگروه بازاریابی کمیته اجرایی اولین دوره بازی‌های ورزشی ارو آسیایی

کارگروه بازاریابی کمیته اجرایی اولین دوره بازی‌های ورزشی ارو آسیایی شرکت ها جام کسب وکار ایران مال 2020 در محل شرکت هولدینگ ایران مال با ریاست دکتر امیرحسینی تشکیل شد.

فهرست