1. خانه
  2. چندرسانه‌ای
  3. توان قلب خود را بیازمایید

توان قلب خود را بیازمایید

متخصصان قلب تستی را کشف کردند که با انجام آن در خانه می توانید از سلامت قلب خود آگاه شوید.سعی کنید که این تست های مربوط به قلب را در خانه انجام دهید، تا ببینید که قلبتان چقدر سالم است. 

فهرست