1. خانه
  2. اخبار
  3. ضرورت حمایت ازمربیان وباشگاههای آسیب دیده از کرونا

ضرورت حمایت ازمربیان وباشگاههای آسیب دیده از کرونا

جلسه هیات اجرایی انجمن در روز سه شنبه سی اردیبهشت به ریاست رئیس انجمن اقای دکتر امیر حسینی  به صورت مجازی برگزارشد.

وهریک ازمسئولین کمیته ها جناب دکتر علی خیر اندیش  آموزش  سرکار خانم شاه نظری مسئولیت های اجتماعی جناب کاوه صدقی توسعه کارآفرینی ونواوری ورزشی گزارشی از اقدامات وبرنامه ها را ارائه کرد در این جلسه که سرکار خانم دکتر سارا کشکر   نایب رییس انجمن، ومشاوران علی گلچین دکتر علیرضا مهدوی دکتر مسعود نجفی مهندس طه تهرانی  حضور داشتند  دکتر خیر اندیش گزارشی از جلسه با مدیر عامل مرکز مالی سازمان بورس جهت همکاری مشترک وبرگزاری دوره های آموزشی سواد مالی برای شرکت ها، باشگاه‌ها  وجامعه ورزشی ارائه کردند جناب کاوه صدقی بر لزوم توجه به کسب وکارهای ورزشی صدمه دیده از کرونا مربیان وباشگاههای ورزشی  پرداخت وگفت تسهیلات اعلامی  با  واقعیت ها هم خوانی ندارد  وبه مربیان وباشگاه دآران که خسارت های زیادی  را متحمل شده اند تعلق نگرفته  نبود تشکل های صنفی  امکان دفاع از اقشار آسیب  پذیر ورزشی را  میسر نساخته همچنین دو کتاب تدوین شده  در ارتباط  با ورزش شرکت ها توسط جناب مویدی مطرح که مقرر شد فایل آن جهت ارزیابی علمی به اعضای هیات علمی انجمن داده شود  در خصوص طرح های یونسکو نیز برای حمایت از مناطق محروم مقرر شد کمیته مسئولیت های اجتماعی طرح  های لازم را  تهیه با توجه به مهلت  محدود  موارد بررسی واعلام نظر شود  در مورد نرم افزار واپلیکیشن  سبک زندگی فعال مقرر شد  ظرف دو هفته تکلیف نحوه همکاری وتنظیم موافقتنامه توسط کارگروهی با حضور دکتر خیر اندیش مهندس تهرانی ومجری طرح نهایی شود.

فهرست