1. خانه
  2. اخبار
  3. جلسه هیات اجرایی IACSومشاورین

جلسه هیات اجرایی IACSومشاورین

جلسه هیات اجرایی انجمن ورزش شرکت ها در روز دوشنبه مورخ 99/3/26 در مجوعه آیس رینگ ایران مال برگزار شد.
در این جلسه،آقای دکترسید امیر حسینی مشاور توسعه مدیریت و رئیس انجمن ورزش شرکت ها،سرکار خانم دکتر سارا کشکر نایب رییس،جناب آقای دکتر اسماعیلی دبیرکل انجمن وفدراسیون ورزش کارگری،جناب آقای مهندس بیژن خطیبی عضو هیات رییسه،جناب آقای کاوه صدقی عضو هیات اجرایی ورئیس کمیته نوآوری وتوسعه کارافرینی،جناب آقای حاج ابوالحسن مهدوی مشاور وعضو کمیته مسئولیت های اجتماعی انجمن،جناب دکتر بهنام عابدی مشاور انجمن و دبیر ستاد صادرات خدمات فنی ومهندسی سازمان نظام مهندسی،جناب آقای طه تهرانی مشاور ومدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تیهو،جناب دکتر احسان ابیاتی مدیر عامل هولدینگ نوآوران طب ودرمان،جناب آقای علی اصغر سهمی مدیر عامل باشگاه ورزشی شرکت اشتاد سازه مشهد،سر کار خانم صادقی مدیر منابع انسانی هولدینگ مهندسی آینده پژوهان کارگشا ،جناب آقای دکتر علی باقری مشاور انجمن،جناب آقای مهندس جوادیان مدیر پروژه سومین دوره بازی‌های جهانی شرکت ها آتن 2021،جناب آقای دکتر علیرضا مهدوی مشاور ودستیار انجمن،جناب آقای دکترظهرابی سر مربی تیم ملی هندبال حضور داشتند.
رئیس انجمن با نام خدا جلسه را آغاز واز میزبانی جلسه توسط دکتر سید حمید سجادی وجناب کاوه صدقی در مجموعه ویژه ایس رینگ ایران مال تشکر وگزارش از فعالیت ها واقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجمن وکانون صنفی وجلسات با شرکت های کارگشا وتسیس بیان کرد دکتر اسماعیلی دبیرکل انجمن و فدراسیون ورزش کارگری ،تاریخ سومین دوره بازیها را بنا به ابلاغ WFCS 26الی 30خرداد سال آتی اعلام کرد پس از بحث وتبادل نظر با توجه به ثبت نام انجام شده 120نفر ترجیحا مقرر شد در حدود همین سقف امور اعزام انجام شود
انتشار کتاب کاهش اثرات منفی برگزاری رویداد های ورزشی بر تنوع زیستی که توسط دکتر علیرضا مهدوی وبا ویراستاری فنی سرکار خانم دکتر سارا کشگر به تصویب رسید
مقرر شد ده جلد کتاب در مورد ورزش شرکت ها نسبت به ترجمه ونشر آن به مدیریت سرکارخانم دکتر کشکر اقدام شود پس از گزارش جناب دکتر احسان ابیاتی سرکارخانم صادقی وجناب اقای علی اصغر سهمی ومعرفی شرکت های جدید عضویت شرکت های نو آوران طب ودرمان، نوآوران کارگشا، شرکت مهندسی اشتاد سازه به تصویب هیات اجرایی رسید گواهینامه عضویت به نمایندگان شرکت ها اهدا شد
دستورجلسه كه پيرامون آن بحث وتبادل نظر شد عبارتنداز :
١-اجراي يك دوره آموزشي معماري دراماكن ورزشي به منظور آگاهي بخشي مديران مجموعه ها ،دانشجويان رشته مديريت ورزشي وعلاقمندان درمحل شركت كارگشا بصورت مجازي ،
٢-مسابقه دووميداني به ميزباني شركت مشهد مال
شايان ذكراست جلسه ازساعت ١٧ تا ساعت ١٩٠٣٠ بابحثها وپيشنهادات ادامه داشت وعزيزان به موارد مهمي همچون تشكيل اتحاديه صنفي مجموعه داران ،چگونگي جذب سرمايه واستفاده از ظرفيتهاي يونسكو ب جهت حمايت از هنرستانهاي ورزشي سيستان وبلوچستان دربخش مسئوليتهاي اجتماعي باهدف استعداديابي ،آموزش وآشنايي باكسب وكار هنرجويان پرداختند.

فهرست