1. خانه
  2. اخبار
  3. همکاری شرکت سروش رسانه با انجمن ورزش شرکت ها

همکاری شرکت سروش رسانه با انجمن ورزش شرکت ها

جلسه نیکو با سروش رسانه امروز به آقای دکتر امیر حسینی رئیس انجمن ورزش شرکت ها به اتفاق آقای دکتر علیرضا مهدوی دستیار ویژه انجمن با دکتر سعید احمدی از مدیران نخبه صنعت تبلیغات در محل دفتر این شرکت در ناهید غربی جلسه خوب وپر ثمری را برای همکاری های آتی انجمن برگزار کردیم جناب سعید احمدی عضو کمسیون جوانان سازمان جهانی تبلیغات هستند که در شرکت ایشان بیش از هفتاد نیروی جوان وبا تجربه در صنعت برندینگ وتبلیغات فعالیت می کنند با توجه به ظرفیت های ورزش در محبوبیت برند های شرکت ها وحوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت بحث وتبادل نظر های مفیدی انجام شد ظرفیت سازی هم افزایی برای توسعه سلامت نیروی انسانی شرکت ها ومشارکت در طرح های ورزشی حوزه مسئولیت های اجتماعی ومعرفی ظرفیت های انجمن در عرصه های ملی وبین المللی از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد در چهارمین جلسه هیات اجرایی در تیرماه مطرح وتصمیم گیری لازم توسط هیات اجرایی ومبادله تفاهم‌نامه انجام گردد.

فهرست