1. خانه
  2. اخبار
  3. وبینار معماری سبز در ورزش

وبینار معماری سبز در ورزش

گزارشی از اولین وبینار معماری سبز در ورزش که انجمن ورزش شرکت ها با همکاری شرکت کارگشا برگزار کرد.

خانم دکتر سارا کشکر نایب رئیس انجمن مدیر جلسه ابتدا هدف از این سلسله نشست های آموزشی را بیان وسپس به معرفی سخنرانان پرداختند آقای دکتر سید امیر حسینی مشاور توسعه مدیریت و رئیس انجمن ورزش شرکت بنیانگزار کمسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک دبیرکل ورئیس سابق آکادمی ملی المپیک وچند فدراسیون ورزشی درخصوص المپیزم وتوسعه پایدار وتاثیرات رویدادها وامکان ورزشی بر محیط زیست، مهندس محسن جباری رئیس هیات مدیره هولدینگ مهندسی آینده پژوهان کارگشا ومالک اپلیکیشن مهندسی کارگشا در خصوص معماری سبز ویژگی های آن بحث تبادل نظر کردند در این نشست چند کلیپ در خصوص طبیعت، شهر هوشمند، المپیک وتوسعه پایدار ونمونه ای از ساختمان های ورزشی سبز مبتنی بر توسعه پایدار ارائه شد.

فهرست