1. خانه
  2. اخبار
  3. برگزاری وبینار معماری سبز در ورزش

برگزاری وبینار معماری سبز در ورزش

وبینار معماری سبز در ورزش روز پنج شنبه مورخ پنج تیر برگزار خواهد شد.

سخنرانان این وبینار آقای دکتر امیرحسینی رئیس انجمن ورزش شرکت ها، آقای مهندس جباری رئیس هیئت مدیره شرکت کارگشا و آقای مهندس سید مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق کمیته ملی المپیک می باشد و مدیر این وبینار خانم دکتر سارا کشکر می باشد.

فهرست