1. خانه
  2. اخبار
  3. پیام آقای مهندس هاشمی طبا در اولین وبینار معماری سبز در ورزش

پیام آقای مهندس هاشمی طبا در اولین وبینار معماری سبز در ورزش

خداوند آسمان آبی و زمین پاک را آفرید آسمان را تیره و زمین را سترونی کردیم،این است کفران خلقت خداوند ……اگر کفر را بفهمیم.

جنگل های شمال کشور از 4/3 میلیون هکتار به 9/1 میلیون هکتار کاهش یافته از 69 دشت حاصلخیز کشور 24 دشت تهی از آب شده و 400 هزار حلقه چاه غیر مجاز به سرعت آب های زیر زمینی را تخلیه می کنند و عمق بعضی از چاه ها به 450 متر رسیده است.

کشاورزی هزاران روستا منهدم شده و حتی مشکل آب آشامیدنی دارد، تراز دریاچه ارومیه 10 متر کاهش یافته و حتی با ارتقا اندک آن در سال های خیر ممکن است با اندکی غفلت ریز گرد های سمی و نمکی آن  زمین های حاصلخیز آذربایجان، زنجان، قزوین و البرز را سترونی بیندازد.محیط زیست بر خلاف استنباط برخی افراد به سخره گرفتن  این فقط فقط حمایت از زاغ و مور مارمولک افعی و عقرب و آهو….. نیست محیط زیست یعنی خانه ما، زندگی ما اگر خانه ما خراب باشد در کجا زندگی کنیم اگر محیط زیست فاسد شود به بها قحطی و آواردگی  و مرگ خواهیم رسید استفاده بی رویه از سخت های فسیلی و بالا رفتن دما دنیا خط ذوب قطب های شمال و جنوب را مطرح ساخته همین است که بشر به دست خود خانه خود را خراب می کند هرچند تلاش هایی از سوی بسیاری از اندیشمندان برای حفظ محیط زیست جهانی به عمل امده و می آید اما متاسفانه روند تخریب محیط زیست در سطح جهان همچنان ادامه دارد در این رابطه طبعا و حساس ترین موارد رابطه بین ورزش و محیط زیست است که تخریب محیط زیست به خصوص هوای آلوده ورزش و سلامت انسانی به شدت به خطر می اندازد

بنابراین دست اندر کاران ورزش باید حساسیت دو چندانی داشته وباید حساسیت دو چندان داشته و حاقل آنچه را که در محدوده ورزش است با چشم بینا در تطابق ارتقا داده و حداقل محیط زیست را حفظ نماید

موارد متععدی از رابطه ورزش و محیط زیست وجود دارد و خوشحالم این مقایس ها در جامعه ما نیز وجود دارد و خود را پیدا کرد تمام این کوشش ها قابل تقدیر و توجه است و امید است مسئولین کشور و مجلس شورا اسلامی در استانه تدوین برنامه آینده توسعه به این مهمی بیاندیشد زیرا اقلیم سرزمین کشورمان ایران به شدت در خطر است و برنامه اینده توسعه …….وظیفه نجات سرزمین ایران را به صورت فوری به انجام برساند

توفیق همه خدمت گذاران به کشور عزیز ایرانی در جهت حفظ ایران اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارم

فهرست