1. خانه
  2. اخبار
  3. دیدار و گفتگو آقای دکتر امیر حسینی با جناب آقای مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دیدار و گفتگو آقای دکتر امیر حسینی با جناب آقای مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

روز چهارشنبه 18 تیرماه آقای دکتر امیر حسینی دیداری با معاون وزیر آموزش وپرورش داشتند. ایشان در این دیدار مطرح کردند که چاقي واضافه وزن دانش آموزان در ميان انبوه فراز و فرودهاي مدارس كشور به ویژه در وضعیت کرونایی پديده نو ظهوري است كه رفع اين چالش روز افزون نگران كننده نيازمند تدوين طرح جامع علمي و عملي، برنامه ريزي اصولي و آگاهي بخشي جامعه ومشارکت خانواده ها ودست اندرکاران امور آموزشی وفرهنگی کشور است. همچنین آقای دکتر حمیدی به هدف آموزش و پرورش مینی بر طرح کاهش سه درصدی اضافه وزن وچاقی دانش آموزان پرداخت ایشان کتذکر شدند کهاین طرح نیازمند عزم و تقسیم وظایف ملی است.

فهرست