1. خانه
  2. اخبار
  3. همکاری انجمن ورزش شرکت ها با شرکت سونا

همکاری انجمن ورزش شرکت ها با شرکت سونا

روز چهارشنبه 18 تیر جلسه ای باحضور آقای دکتر سید امیر حسینی مشاور توسعه مدیریت و رئیس انجمن ورزش شرکت ها IACS مهندس جباری رئیس هیات مدیره وسرکار خانم دکتر چاووشی مدیرعامل هولدینگ آینده پژوهان کارگشا آخوندی مدیرعامل شرکت سونار تولید وتهیه کننده انواع چمن های مصنوعی برگزار شد، که در این جلسه راهکارهای همکاری مشترک بین اعضا انجمن مورد بررسی وتبادل نظر واستقبال قرارگرفت.

فهرست