1. خانه
  2. اخبار
  3. اعضای جدید انجمن ورزش شرکت ها

اعضای جدید انجمن ورزش شرکت ها

اهدا گواهینامه عضویت شرکت های کارگشا، اشتاد سازه و نوآوران طب و درمان اطلس به مسیولین ونمایندگان شرکت ها توسط دکتر امیر حسینی مشاور توسعه مدیریت و رئیس انجمن ورزش صورت گرفت

فهرست