1. خانه
  2. مقالات علمی و کاربردی
  3. فواید فعالیت فیزیکی و ورزش های اصلاحی برای کارکنان

فواید فعالیت فیزیکی و ورزش های اصلاحی برای کارکنان

فعالیت فیزیکی یک موضوع مهم و اثر گذار در سلامت جامعه است.

 مشخصا بیماریهای قلبی و عروقی و بعضی از سرطان ها و بیماری های مثل دیابت و اضافه وزن وچاقی با یک ورزش مستمر روزانه نه تنها کاهش می یابد بلکه باعث کاهش مرگ و میرهای وابسته به آن می شود.

وقتی صحبت از ورزش می شود اغلب مردم مخصوصا جامعه ایرانی به دنبال هر بهانه ای برای توجیه  عدم فعالیت فیریکی هستند  مثلا ابراز می دارند که با ورزش کمر درد یا درد زانو یا درد مچ پا می شوند و یا  پزشک آنها برایشان استراحت تجویز کرده است و اینکه ما در طول روز کار می کنم و نیازی به ورزش نداریم.

باید گفت که هردوی این تفکر اشتباه است ، بنابراین ما باید به دنبال تغییر رفتار و طرز فکر آحاد جامعه در زمینه انجام فعالیت فیزیکی باشیم.

در این بین قشر کارگر بواسطه نوع مشاغلی که دارد نیاز بسیاری به تحرک و حرکات ورزشی دارد. حرکات ورزشی اصلاحی و تقویتی اعضای کم فعال و یا غیر فعال بدن اکنون یک معضل بزرگ برای کارمندان ماست.از این رو تلاش می کنیم مشاغل را در چند گروه کلی دسته بندی کنیم و با کمک گرفتن از اساتید فداسیون پزشکی ورزشی و همچنین اساتید ورزش کارگری که در سراسر کشو کم از این بزرگان نداریم راههای مختلف تندرستی و سلامتی کارمندان را از طریق ورزش و حرکات کششی و اصلاحی در حد مطلوبی نگه داریم.

یک فعالیت فیزیکی خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

1-لذت بخش باشد.

2- هدفمند باشد.

3-مستمر و قابل تکرار باشد.

4-با برنامه ریزی باشد.

5-برای هر سن و شرایط جسمی و روحی هر فرد قابل تنطیم باشد.

7- باعث ایجاد آسیب جسمی یا روحی نشود.

8- هزینه آن مقرون به صرفه ماناسب باشرایط اقتصادی هر فرد باشد.

9- در فصول مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی قابل اجرا باشد.

10- حتی در زمانهای مسافرت و یا بیماری و بستر شدن یا مسائل مذهبی هر فرد قابل اجرا باشد.

 باید گفت که هردوی این تفکر اشتباه است ، بنابراین ما باید به دنبال تغییر رفتار و طرز فکر آحاد جامعه در زمینه انجام فعالیت فیزیکی باشیم.

یک فعالیت فیزیکی خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

1-لذت بخش باشد.

2- هدفمند باشد.

3-مستمر و قابل تکرار باشد.

4-با برنامه ریزی باشد.

5-برای هر سن و شرایط جسمی و روحی هر فرد قابل تنطیم باشد.

7- باعث ایجاد آسیب جسمی یا روحی نشود.

8- هزینه آن مقرون به صرفه ماناسب باشرایط اقتصادی هر فرد باشد.

9- در فصول مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی قابل اجرا باشد.

10- حتی در زمانهای مسافرت و یا بیماری و بستر شدن یا مسائل مذهبی هر فرد قابل اجرا باشد.

فهرست