1. خانه
  2. اخبار
  3. جلسه مشترک انجمن روابط عمومی کشور و انجمن ورزش شرکت ها

جلسه مشترک انجمن روابط عمومی کشور و انجمن ورزش شرکت ها

در دیدار روز گذشته آقایان جواد قاسمی رئیس ، خسرو رفیعی دبیرکل انجمن روابط عمومی های ایران IAPR ، دکترسید امیر حسینی مشاور توسعه مدیریت و رئیس انجمن ورزش شرکت ها IACS ، امن زاده مشاور تبلیغات و ارتباطات که در دفتر انجمن IAPR برگزار شد زمینه های همکاری مشترک بین دو انجمن بررسی و تبادل نظر گردید. مقرر شد به منظور بهرمندی از ظرفیت های طرفین با توجه به نقش ورزش در توسعه ارتباطات سلامت نیروی انسانی وافرایش بهره وری شرکت ها وسازمانها وتدوین برنامه های آموزشی و رویدادهای مورد نیاز طرفین نسبت به مبادله موافقت نامه اقدام شود همچنین نظر به برگزاری برنامه های ویژه پنجاه سال تلاش در حوزه روابط عمومی و ارتباطات از ظرفیت های ورزشی IACS وطراحی رویداد های ورزشی در این برنامه ها استفاده شود

فهرست