1. خانه
  2. اخبار
  3. اولین دوره مسابقات دو و میدانی جام ورزش شرکت ها

اولین دوره مسابقات دو و میدانی جام ورزش شرکت ها

اولین دوره مسابقات دو و میدانی ورزش شرکت ها جام اشتاد سازه سوم و چهارم مهر در مشهد مقدس با حضور 150 ورزشکار خانم و آقا در 8 ماده برگزار شد.

نتايج جام شركتها ياكس اشتادسازه ٢٠٢٠.

مقام اول: شركت كلرپارس تبريز
مقام دوم: شركت اشتادسازه خراسان رضوي
مقام سوم: شركت كشت و صنعت پارس اردبيل
مقام چهارم: نيروگاه شازند اراك
مقام پنجم: آينده پردازان سپنج
مقام ششم: فروسيليس سمنان
مقام هفتم : راهسازي ديبار خراسان جنوبي
مقام هشتم: مس سرچشمه

فهرست