1. خانه
  2. اخبار
  3. تفاهمنامه انجمن ورزش شرکت های ایران با انجمن روابط عمومی ایران

تفاهمنامه انجمن ورزش شرکت های ایران با انجمن روابط عمومی ایران

iacsports

تفاهمنامه انجمن ورزش شرکتهای ایران با انجمن روابط عمومی ایران مبادله شد.

نظر به اهمیت سلامت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه شرکتها و وسازمانها به منظور بهره مندی از ظرفیتهای ارتباطی در ارتقا سطح سلامت،بهره وری و نشاط شرکتها تفاهم نامه همکاری بین انجمن روبط عمومی ایران و انجمن ورزش شرکتهای ایران امضا و مبادله گردید.
این همکاری مشاوره و کمک به معرفی برند شرکتها درعرصه های ملی و بین المللی از طریق رویداد های ورزشی و برگزاری کارگاه های اموزشی خواهد بود و تسهیلات برگزاری مناسبتها و اعتبار سنجی سطح سلامت نیروی انسانی شرکتها و سازمانها را توسعه خواهد

فهرست