1. خانه
  2. چندرسانه‌ای
  3. گزارش تصویری ۲: اولین دوره مسابقات دو و میدانی ورزش شرکت ها جام اشتاد سازه ۲۰۲۰

گزارش تصویری ۲: اولین دوره مسابقات دو و میدانی ورزش شرکت ها جام اشتاد سازه ۲۰۲۰

عکس: قاسم محمدی

فهرست