1. خانه
  2. اخبار
  3. گفتگو دکتر امیر حسینی با رئیس فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها ورئیس انجمن ورزش وسلامت شرکت‌های یونان

گفتگو دکتر امیر حسینی با رئیس فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها ورئیس انجمن ورزش وسلامت شرکت‌های یونان

گفتگو با رئیس فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها جناب دیدیر بسیر ورئیس انجمن ورزش وسلامت شرکت‌های یونان جناب اسپیروس
در این گفتگوها در مو رد آخرین وضعیت صدور ویزا ها ی کاروان اعزامی به سومین دوره بازی‌های جهانی آتن 2021 با توجه به بسته بو دن میز صدور ویزا توسط کنسولگری یونان در تهران گفتگو شد
آقای بسیر که اخیرا مراحل واکسینه شدن خود را پس از بهبودی یافتن ازکرونا در فرانسه پشت سر گذاشته گفت روز پنجشنبه آخرین وضعیت را در اجلاس قاره اروپا که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد با حضور آقای اسپیروس بررسی خواهند کرد در این گفتگوی مجازی با اظهار خرسندی از بهبودی آقای بسیر آخرین مذاکراتم را با رئیس انجمن یونان وپاسخ کنسولگری یونان به تهران را به ایشان اطلاع دادم واشاره کردم به جهت مشکلات صدور ویزا csit فدراسیون جهانی کارگران نیز مسابقات را به اکتبر منتقل کرد تا امکان شرکت کنندگان قاره های دیگر فراهم شود آقای بسیار گفت روی هردو سنا ریو بررسی وهفته آتی نتیجه را اطلاع رسانی می کنند وی تاکیدکرد مسابقات قطعا لغو نخو اهد شد کشورهای دیگر آلمان فرانسه وسایر کشورها چون ایران هزینه ها را به کمیته برگزاری پرداخت کرده اند

فهرست