1. خانه
  2. چندرسانه‌ای
  3. تمرینات ژاپنی در شرکت ها+فیلم

تمرینات ژاپنی در شرکت ها+فیلم

سارا کشگر، انجمن ورزش شرکت ها: 28 میلیون نفر نیروی انسانی شاغل در شرکت های ژاپنی به این تمرینات پیوسته اند.

فهرست