1. خانه
  2. اخبار
  3. رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی منصوب شد

رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی منصوب شد

با حکمی از سوی سیدامیر حسینی رئیس انجمن ورزش شرکت های ایران، کاوه صدقی به عنوان رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی انجمن منصوب شد.

کاوه صدقی به عنوان رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی انجمن ورزش شرکت های ایران منصوب شد.

کاوه صدقی کارآفرين و قهرمان اسکیت ایران و قهرمان صنعت کشور در سال 1397 مدیر عامل هولدینگ IFITPRO با بیش از 1000مربی و کارمند و عوامل متخصص فنی است.

صدقی همچنین سر مربی تیم ملی هاکی روی یخ ایران است.

فهرست