1. خانه
  2. اخبار
  3. مسابقه دو صحرانوردی شرکت ها برگزار می شود

مسابقه دو صحرانوردی شرکت ها برگزار می شود

در این جلسه در خصوص اولین دوره مسابقات دو صحرانوردی امدادی 16کیلومتری جام شرکت ها بحث و بررسی شد و مقرر گردید ستاد اجرایی مسابقات توسط کمیته فنی تشکیل و برنامه ریزی لازم انجام شود.
در این جلسه آقایان منوچهر زندی نایب رئیس انجمن ورزش نویسان جهان در خصوص مدل های اقتصادی برگزاری دو های استقامت در جهان توسط بخش های خصوصی و سازمان های مردم نهاد و اختصاص مبلغی برای امورخیریه در ار تباط با مسئولیت‌های اجتماعی بررسی ها و مطالعات خود را ارائه کرد که با استقبال حاضرین روبرو شد.

اولین دوره مسابقات دو صحرانوردی امدادی 16کیلومتری جام شرکت ها برگزار می شود.

همچنین نمایندگان هلدینگ IFITPRO خدمات خود برای استفاده شرکت ها را معرفی کردند و از آمادگی ای فیت پرو برای همکاری در برگزاری مطلوب مسابقات دو صحرانوردی امدادی جام شرکت ها خبر دادند.
همچنین عباسلو از شرکت همراه اول در خصوص بیزنس مدل شکل گیری انجمن ورزش شرکت ها توضیحاتی را بیان و مقرر شد موضوع در کارگروه تخصصی مربوطه بررسی وتکمیل شود.
درپایان غلامرضا کریمی رئیس انجمن آتش نشانان وامدادگران در خصوص اهداف این انجمن و نحوه همکاری مشترک مطالبی را بیان کرد.

فهرست