1. خانه
  2. اخبار
  3. لزوم فعالیت‌های آموزشی بین‌المللی در تبیین صنعت ورزش

لزوم فعالیت‌های آموزشی بین‌المللی در تبیین صنعت ورزش

در جلسه‌ای در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، راهکار های توسعه و تقویت صنعت ورزش از طریق برنامه‌های آموز‌شی بین المللی به منظور ارتقا و توانمند سازی منابع انسانی بخش صنعت ورزش مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه که سید امیر حسینی و سید کاظم اولیایی از انجمن ورزش شرکت‌ها، دکتر مجید خاتونی مدیرعامل انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ، دکتر عباسعلی گائینی رئیس دانشکده تربیت بدنی و دکتر انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ مدیر بخش آموزش های آزاد دانشکده تربیت بدنی تهران حضور داشتند، سید امیر حسینی در خصوص یکی از محورهای ماموریت انجمن ورزش شرکت‌ها و تقویت صنعت ورزش و همچنین نقش تسهیلگری این انجمن نکاتی را تبیین کردند.

دکتر خاتونی گزارشی از فعالیت‌های بین المللی چند دانشگاه تخصصی ورزش با رویکرد شبکه‌ای در سراسر جهان و فراهم بودن زمینه‌های همکاری بین المللی در بخش آموزش ورزش و همکاری دانشگاه تهران با یک مرکز معتبر علمی اروپایی توضیحاتی ارائه دادند.

سید کاظم اولیایی نیز به سابقه همکاری با مراکز ورزشی اروپایی اشاره کردند و چالش‌های داخلی از جمله کمبودهای سخت افزاری در کشور را مانعی مهم دانستند و با توجه به امکانات دانشگاه تهران و نیازهای ورزش کشور، زمینه‌های همکاری سازنده با فدراسیون های ورزشی را می‌توان مهیا کرد.

دکتر گائینی ضمن استقبال از آماده بودن فرایندهای همکاری به ویژه در بخش آموزش‌های آزاد از موضوعات مطروحه پیشنهاد جلسه ای مشترک با ریاست فدراسیون فوتبال و نماینده مرکز علمی ورزشی اروپایی در اسرع وقت را دادند تا ساز و کار و جوانب همکاری ۳ جانبه مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

فهرست